Torah Reading Guides: Rosh Hashanah Day 2 7,41 EUR*